POWER BI DESKTOP 

כלי BI חינמי מבית מיקרוסופט המאפשר ליצור מודל נותנים המורכב ממספר מקורות מידע, לנתח את הנתונים ולהציגם בצורה גרפית פשוטה אשר מתעדכנת כל הזמן (תצוגה זו נקראת, לוח מחוונים או DASHBORD באנגלית).

בצורה כזו בעל העסק יכול לקבל תובנות עסקיות והחלטות עסקיות בצורה טובה יותר.

לבסוף ניתן לשתף את המידע והתרשימים עם אחרים בקלות.

יכולות אלו היו בתחילה כתוספים לתוכנת האקסל (עדין ניתן לעבוד עם כלי ה BI כתוספים של אקסל).

אך כיום ניתן להוריד את התוכנה ולהתקין במחשב בנפרד - לא מחייב תוכנת אקסל במחשב. 

 

תרגילים ל Query Editor

1. עבודה בסיסית עם עורך השאילתות - הורד קובץ מקישור זה, עבוד לפי הנחיות בתוך הקובץ. תרגול ייבוא מאקסל, הסרת שורות ועמודות מיותרות, הגדרת כותרות,פיצול לעמודות, סינון, חיפוש והחלפה, קיבוץ.

2. מיזוג שאילתות  Merge Queries - הורד את 2 הקבצים מהקישור הזה ומזג בינהם בעזרת עורך השאילתות. פעם לפי עמודת תחום לימוד ופעם לפי תחום לימוד ושנת רישום יחד. 

3. יצירת שאילתה מתוך תיקייה Get Data From Folder - הורד את הקבצים מקישור זה ושמור בתיקייה נפרדת רק את הקובץ של ירושלים. צור שאילתה מתוך תיקייה, עצב את הנתונים לפי קובץ ירושלים.
צור תרשים שמסכם את סה"כ שכר הלימוד לפי תחום לימוד. בסיום צרף לתיקייה השאילתה את שאר הקבצים ובצע רענון לנתונים.
האם שינויים שביצעת קודם חלו גם על הקבצים החדשים בתיקייה? האם התרשים התעדכן ?

4. צירוף שאילתות  Append Queries - הורד את הקבצים מקישור זה.  צור שאילתה עבור כל אחד מהקבצים. הוסף לשאילתה הראשונה את 2 השאילות הקודמות על מנת שתכיל את הנתונים מ 3 השאילתות יחד. 

5. ביטול טבלת ציר - Unpivot - הורד את הקובץ הזה - בחר את עמודות H-K של שנת הלימוד ובצע Unpivot לעמודות אלו לאחר מכן, עבור לגליון יעדי מכירות ובצע UNPIVOT לכל אחד מהסוכנים. 

6. ייבוא מידע מקובץ PDF - הורד את הקובץ CDC DATA.PDF מהקישור הזה. פתח את הקובץ לעריכה בעזרת תוכנת וורד. בצע שמירה של הקובץ לפורמט HTML. ייבא את הנותנים לתוך Power bi .

תרגול קשרי גומלין ובניית לוחות מחוונים

7. תרגול קשרי גומלין - הורד את הקבצים מקישור זה . צור שאילתה עבור כל אחד מהקבצים ובנה את קשרי הגומלין ביניהם לאחר מכן הצג סיכום של של דמי הרישום לפי מחוז (טבלת ציר מ 2 טבלאות מקושרות).
דגש: שים לב שטבלאות המימד  (צד היחיד בקשרי הגומלין) לא יכילו כפיליות ולקשר את טבלאות לפי שדה מאותו הסוג.

8. הורד את הקובץ תרגיל 8 מקישור זה - ייבא וקשר בין הטבלאות ובעזרת פונקיית DAX Related הבא לטבלת המכירות את: שער המטבע מטבלת מטבעות, סכום הנחה לכל תחום לימוד, הנחה לפי מחוז. 
    הוסף עמודה מחושבת שתחשב את תשלום השכר הלימוד בשקלים. הצג בעזרת תרשימים ומפה את התשלום לפי מחוזות, ישובים.  (לחץ להורדת פתרון אפשרי לתרגיל).

9. תרגול פונקציות DAX - הורד את הקובץ - מכירת ירקות ותרגל את הפונקציות כפי שנלמדו בשיעור : sumx, calculate, calendar , divide, filter, all, ,totalmtd, , totalytd  ועוד..(לחץ להורדת קובץ עם פתרון אפשרי לתרגיל).

תרגיל 10:
תרגיל מסכם לניהול מודל נתונים בסיסי בתוכנה power bi desktop . 

 לחץ לצפייה בתוצאת התרגיל לאחר פרסום באתר ציבורי.

 קישור למצגת המתקבלת לאחר יצוא מהאתר.

התצוגה באתר אינטרנט לאחר הטמעת הקוד 

קובץ פתרון בפורט pbix

קישור לתוצאת סופית של  תרגיל הירקות

 

 חישובי DAX

הורד את הקובץ מקישור זה ובצע חישוב של סה"כ תשלום דמי רישום בשקלים (הכפלת התשלום במטבע הרלוונטי), השתמש בפונקציה Related ובעזרת Sumx. 

בצע חישוב של סה"כ תשלום דמי רישום בירושלים בלבד לפי תחום לימוד בעזרת פונקציות Calculate.

קישור לתרגול פונקציות DAX נוספות נוספות 

 

קישור לתרגילים לבניית מימד זמן ב POWER BI DESKTOP . 

קישור להורדת ערכות עיצוב  THEAMES ל POWER BI DESKTOP 

קישור להוספת תצוגות גרפיות VISUALS  ל POWER BI DESKTOP 

 

חוברת מבוא ל POWER BI DESKTOP - באנגלית

חוברת מבוא לפונקציות DAX

חוברת לפונקציות DAX למתקדמים

אתר מומלץ להכרות הפקודות https://dax.guide/ 

קישור לרישום להורדת התוכנה

קישור להורדת תצוגות גרפיות. 

קישור להורדת והסבר על ערכות עיצוב

כלי  ליצירת ערכת עיצוב

 קישור להורדת Publisher לאקסל 

חומר הדרכה באנגלית בנושא POWER BI DESKTOP באתר מיקרוסופט

 קישור לאתר לעיצוב קוד DAX

אתר ללמוד DAX    https://dax.guide/ 

 ניתן לקבל מידע נוסף מסרטוני מתוך הערוץ של MICROSOFT POWER BI 

https://www.youtube.com/channel/UCy--PYvwBwAeuYaR8JLmrfg 

 

 סרטונים אחרים

 

 

Joomla SEF URLs by Artio